FOK


De organisatie FOK

FOK staat voor Federatie Ondernemerskringen Krimpenerwaard. In het FOK bestuur hebben de zes voorzitters dan wel hun plaatsvervangers van de ondernemerskringen in de Krimpenerwaard zitting. De ondernemerskringen waar de federatie uit bestaat zijn de

Deze zes ondernemerskringen staan voor de gehele Krimpenerwaard. In de afzonderlijke ondernemerskringen zijn de ondernemers (overwegend in de Handel, Nijverheid, Industrie en Dienstverlening) georganiseerd per gemeente.


Inschrijfformulier Ondernemerskringen FOK

Ja, ik wil lid worden van één van de ondernemerskringen Krimpenerwaard

FOK Postbus 104 - 2860AA Bergambacht

NIEUWS _  FOK Speerpunten 2013 - 2014

‘Faciliteren Economische groei in de Krimpenerwaard’

Werken, wonen en recreëren zijn de basisvoorzieningen waar gemeenten in de Krimpenerwaard o.a. voor dienen zorg te dragen. Wij onderschrijven dat het takenpakket voor de gemeenten zeer divers is en daarom om een bestuurseenheid met bestuurskracht vraagt, welke de problemen van alle dag voortvarend aanpakt.

Aangezien het gebied niet zelfvoorzienend is zal te allen tijde buiten het gebied naar regionale aanknopingspunten gezocht moeten worden die vooral de werkgelegenheid in het gebied dienen aan te vullen en waar mogelijk een win-win situatie creëren. Deze aankooppunten moeten vooral de werkgelegenheid in de krimpenerwaard dienen, met de economische lijnen, naar buiten.